نام کاربری یا شماره تلفن همراه
رمز عبور

برای این که رمز خود را به رمز مورد نظرتان در پست الکترونیک elenoon تغییر دهید، به شماره 10003737 عبارت ر رمز مورد نظر را از طریق پیامک ارسال کنید.
: چنانچه بخواهید رمز خود را به ab123 تغییر دهید باید ر ab123 را به 10003737 ارسال کنید.

برای همه کسانی که شماره تلفن همراه دارند، در پست الکترونیک elenoon، یک حساب کاربری در نظر گرفته شده است! کافی است برای تعیین رمز پست الکترونیک خود در پست الکترونیک elenoon ، حرف ر یا p را به همراه رمز عبور مورد نظر خود، به شماره 10003737 پیامک کنید. لازم به ذکر است که در اولین ورود شناسه شما، شماره تلفن همراه شما است.

ممکن است بعضی از قابلیت­های این سامانه در مرورگر شما به درستی کار نکند. برای این­که از امکانات کامل این سامانه بهره ببرید بهتر است از مرورگر firefox یا google chrome استفاده کنید.